2007. december 9., vasárnap

The West-Armenian Citys & Villages

CITY'S OF THE WEST-ARMENIAN KINGDOM - MIASTA W KRÓLEWSTWIE ARMENII ZACHODNIEJ - VÁROSOK NYUGAT-ÖRMÉYNORSZÁG KIRÁLYSÁGBAN - ГОРОДА В КОРОЛЕВСТВЕ ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ - BATI ERMENISTANI BELDE - ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՂԶՒ


YAŞASIN YA MESUT TARIF BATI ERMENISTANI IMPARTORLUK! KUDUZ KÖPEK CANI TÜRK ORTADAN TOZ OL! ALÇAK IŞGAL TÜRK KUVVETLERI YOK OL!
The 1922th Lousanne treaty absolute no have influence on the ARMENIAN QUESTION and the total independence of the West Armenian Kingdom (ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՔԱՅՈՒԹՅՈՒՆ) illegal and illegitimate occupied of the Turkey! Motive: the 1920th Sèvres treaty connected with of the West Armenian Kingdom (ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՔԱՅՈՒԹՅՈՒՆ) and 1920th Republic of Armenia be there complete validity since more cause. The West Armenian Kingdom (ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՔԱՅՈՒԹՅՈՒՆ) never in one's life not renounced of the his 6000 year old continuous and imperishable historical rigths! The 1920th Sèvres treatys signatorys, not asked to the Lousanne the West Armenian and the East Armenian states representatives! The market-womans reason negotiation, begining of the two war-crime persons (Kemal Mustafa -- in the crime pseudonyme „Atatürk“ and Yosiff Visaryonovich Djougashvilli -- in the crime pseudonyme „Stalin“) baselles, basely and felonious suggestion, also be therefore invalid! Proceedings blunder non-attendance of the Armenian (the West Armenian and the East Armenian states) ambassadors in the 1922th Lousannes market-womans reason negotiation! The two very dangerous mentioned mass murderous and war-crime, in the end of 1920th with one accord be commiting a treachery aggression against of the two armenian nation and states. The Armenian (of the West Armenian and the East Armenian states) independence betramled under fott to the dirt, and be occupation. Afresh be begining the mass murdering of the Armenians. Larger, as late of old. Larger of the 1915th tragical Armenian holocaust! Today the turkish state murders together be murded ours of the Curds brothers! The turkish occupation communist army (organizing of the Stalin’s Soviet-Russian Red Army!) up to this day permiting illegal in the independent West Armenian Kingdom.

Мирный договор заключёный в 1922 году в городе Лозанна в Швейцарии, не имеет никакого влияния на АРМЯНСКИЙ ВОПРОС и независимость окупированной Турцей Королевства Запaдной Армении! Потому, что из точки зрения правомочного Договора в Севре 1920 года, до Лозанны даже не приглашёно очень важного её участника: делегаци Королевства Запaдной Армении и Республики Армения 1920 года и по этому установления Севрского Договора до сегодня важные! Королевство Запaдной Армении никогда не отказался из своих исторических прав! В конце 1920 года двох крупных военных преступников: Йосиф Висарионович Джугашвили (бандитскй псевдоним »Йосиф Сталин«) и Мустафа Кемаль (бандитскй псевдоним »Ататюрк«) сделали фашистовскую агрессию против независимой Армени (конфедерации Королевства Запaдной Армении и Восточной Республики Армения) и уневозможнили деяательность правовитых органов власти, изменяют обе армянские государства в нищие рабы и продолжают массовые убийства Армян. – Układ pokojowy podpisany w 1922 roku w mieście Lozanna w Szwajcarii, nie posiada absolutnie żadnego wpływu na KWESTIĘ ORMIAŃSKĄ i niepodległość okupowanego przez Turcję Królewstwa Armenii Zachodniej! A to dlatego, ponieważ z punktu widzenia prawomocnego Układu Pokojowego podpisanego w Sèvres pod Paryżem w 1920 roku, ustalenia tego układu do dnia dzisiejszego pozostały ważne, gdyż do Lozanny nawet nie zaproszono przedstawicieli jednego z sygnatariuszy: Królewstwa Armenii Zachodniej i Republiki Armenia! Królewstwo Armenii Zachodniej nigdy nie zrezygnowało ze swoich historycznych praw! W końcu 1920 roku dwóch poważnych przestępców wojennych: Josif Wisarjonowicz Dżugaszwili (bandycki pseudonim: »Józef Stalin«) oraz Mustafa Kemal (bandycki pseudonim: »Atatürk«) dokonali faszystowskiej agresji przeciwko niepodległej Armenii (konfederacji Królewstwa Armenii Zachodniej i Republiki Armenii Wschodniej), uniemożliwiając prawomocną działalność organów władzy i przemieniając oba państwa ormiańskie w niewolnicze, kontynuując tłumne mordowanie Ormian. — Az 1922-ben a svájci Lausanneban aláírt Békeszerződésnek, nincs az égvilágon semmiféle befolyása az ÖRMÉNY ÜGYre és a Törökország által megszállt Nyugat-Örményországi Királyság függetlenségére! Annál az egyszerű oknál fogva, hogy az 1920-ban a Párizs melletti Sèvresben aláírt jogerős Békeszerződés szemszögéből, az abban foglalt rendelkezések máig jogerősek maradtak, mivel Lausanneba meg sem hívták egyik aláírójának: a Nyugat-Örményországi Királyság és az 1920-as Kelet-Örmény Köztársaság képviselőit! A Nyugat-Örményországi Királyság soha nem mondott le a történelmi jogairól! Ugyanis 1920.végén két elvetemült háborús bűnös:Josif Viszarjonovits Dzsugasvilli (gengszter neve: »Sztálin«) és Mustafa Kemál (gengszter neve: »Atatürk«) fasiszta agressziót hajtottak végre a független Örményország (a Nyugat-Örményországi Királyság és a Kelet-Örmény Köztársaság konföfderációja) ellen, ezzel ellehetetlenítették a törvényes hatságok tevékenységét és mindkét örmény államot rabszolga igába hajtották, folytatva az örmények tömegmészárlását.


ARMENIAN EMPIRE - ՄԵԾ ՀԱՅՔ - АРМЯНСКАЯ ИМПЕРИЯ - IMPERIUM ORMIAŃSKIE - ÖRMÉNY BIRODALOM - ARMENISCHE REICH - EMPIRE ARMÉNIENNE - ERMENI İMPARATORLUĞU


УРАРТУ - ՈՒՐԱՐՏՈՒ - OURARTOU - URARTU
АРМЯНСКАЯ ИМПЕРИЯ - II.ТЫСЯЧЛЕТИЕ ПЕРЕД ХРИСТОСЕМ - ՄԵԾ ՀԱՅՔ - ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿ ԱՌԱՋ ՔՐԻՍՏՈՍԻ - ARMENIAN EMPIRE IN THE II th THOUSAND YEARS BEFORE CHRIST - IMPERIUM ORMIAŃSKIE W II-IM TYSIĄCLECIU PRZED CHRYSTUSEM - AZ ÖRMÉNY BIRODALOM A KRISZTUS ELŐTTI II ÉVEZREDBEN


АРМЯНСКАЯ РОДИНА - III-I.ТЫСЯЧЛЕТИЕ ПЕРЕД ХРИСТОСЕМ - ՄԵԾ ՀԱՅՔ - ՄԻՋ ԵՐՐՈՐԴ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿ ԱՌԱՋ ՔՐԻՍՏՈՍԻ - ARMENIAN NATURAL HOMELAND IN THE III-I th THOUSAND YEARS BEFORE CHRIST - IMPERIUM ORMIAŃSKIE W III-IM-I-YM TYSIĄCLECIU PRZED CHRYSTUSEM - AZ ÖRMÉNY BIRODALOM A KRISZTUS ELŐTTI III-I. ÉVEZREDBENАРМЯНСКАЯ ИМПЕРИЯ ИМПЕРАТОРА ТИГРАНА II ВЕЛИКОГО - ՏԻԳՐԱՆԻ Բ ՄԵԾԻ ՄԵԾ ՀԱՅՔ - ARMENIAN EMPIRE IN THE IMPERATOR TIGRAN II th THE GREAT - IMPERIUM ORMIAŃSKIE W OKRESIE CESARZA TIGRANA II WIELKIEGO - AZ ÖRMÉNY BIRODALOM II NAGY TIGRÁN CSÁSZÁR IDEJÉN

АРМЯНСКАЯ ИМПЕРИЯ ИМПЕРАТОРА АШОТА II ВЕЛИКОГО БАГРАТУНИ - ԱՇՈԴԻ Բ ՄԵԾԻ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ ՄԵԾ ՀԱՅՔ - ARMENIAN EMPIRE IN THE IMPERATOR ASHOT THE GREAT BAGRATOUNI - IMPERIUM ORMIAŃSKIE W OKRESIE CESARZA ASZOTA II WIELKIEGO BAGRATUNI - AZ ÖRMÉNY BIRODALOM BAGRATUNI II NAGY ÁSOD CSÁSZÁR IDEJÉN

КОРОЛЕВСТВО ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ ПОСЛЕ ДО СЕГОДНЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО МИРНОГО ДОГОВОРА СЕВР 1920 („ARMENIAN ZONE“ - ФИОЛЕТОВЫЙ) - ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՔԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԵՎՐԻ ՀԱՇՏՈՒԹԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԻՑ ՀԵՏՈ 1920 („ARMENIAN ZONE“ - ՄԱՆՈՒՇԱԿԻ ԳՈՒՅՆ) - THE WESTERN ARMENIAN KINGDOM: OF THE THERE COMPLETE VALIDITY SINCE MORE CAUSE SEVRÈS 1920 PEACE-TREATY („ARMENIAN ZONE“ - VIOLET-COLOURED) - CESARSTWO ARMENII ZACHODNIEJ PO WAŻNYM DO DZISIEJSZEGO DNIA UKŁADZIE POKOJOWYM W SEVRÈS 1920 ROKU („STREFA ORMIAŃSKA“ - KOLOR FIOLETOWY) - A NYUGAT-ÖRMÉNYORSZÁG CSÁSZÁRSÁG A MÁIG ÉRVÉNYES 1920-AS SEVRÈSI BÉKESZERZŐDÉS UTÁN
КОРОЛЕВСТВО ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ И РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ПОСЛЕ ДО СЕГОДНЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО МИРНОГО ДОГОВОРА СЕВР 1920 - ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՔԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԵՎՐԻ ՀԱՇՏՈՒԹԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԻՑ ՀԵՏՈ 1920 - THE WESTERN ARMENIAN KINGDOM END THE REPUBLIC OF ARMENIA: OF THE THERE COMPLETE VALIDITY SINCE MORE CAUSE SEVRÈS 1920 PEACE-TREATY - CESARSTWO ARMENII ZACHODNIEJ PO WAŻNYM DO DZISIEJSZEGO DNIA UKŁADZIE POKOJOWYM W SEVRÈS 1920 ROKU - NYUGAT-ÖRMÉNYORSZÁG CSÁSZÁRSÁG A MÁIG ÉRVÉNYES 1920-AS SEVRÈSI BÉKESZERZŐDÉS UTÁN


***


THE WEST ARMENIAN CITY: AKANIK (HAKKARI) –ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ - ԱԿԱՆԻՔ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: АКАНИК(ХАККАРИ) – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: AKANIK (HAKKARI) – DIE WESTARMENISCHE STADT: AKANIK (HAKKARI) — NYUGATÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS: AKANIK — BATI ERMENISTANI BELDE: AKANIK (HAKKARI)
THE WEST ARMENIAN CITY: AMEED (DIYARBAKIR) –ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ – ԱՄԻԴ (ԴԻԱՐԲԵՔԻՐ) – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: АМИД (ДИАРБEКИР) – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: AMID (DIARBAKIR)– DIE WESTARMENISCHE STADT: AMID (DIARBAKIR) — NYUGATÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS: AMID (DIYARBAKIR) — BATI ERMENİSTANI BELDE: AMID (DİARBAKIR)


THE WEST ARMENIAN CITY: SEBASTYA (SIVAS) –ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ - ՍԵԲԱՍՏԻԱ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: СЕБАСТИА(СИВАС) – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: SEBASTIA (SIVAS) – DIE WESTARMENISCHE STADT: SEBASTIA (SIVAS) — NYUGATÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS: SZEBASZTIA (SIVAS) — BATI ERMENISTANI BELDE: SEBASTYA (SIVAS)
THE WEST ARMENIAN CITY: YERZEENCA (ERZINCAN) –ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ - ԵՐԶՆԿԱ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: ЕРЗИНКА – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: JERZINKA (ERZINCAN) – DIE WESTARMENISCHE STADT: JERSINKA (ERZINCAN) — NYUGATÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS: JERZINKA — BATI ERMENISTANI BELDE: YERZINKA (ERZINCAN)

THE WEST ARMENIAN CITY: AYNTAP – ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ – ԱՅՆԹԱՊ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: АЙНТАП (ГАЗИАНТЭП) – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: AJNTAP (GAZAINTEP) – DIE WESTARMENISCHE STADT: EINTAP (GAZIANTEP) — NYUGAT-ÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS: AJNTÁP (GAZIANTEP) — BATI ERMENISTANI BELDE: AİNTAP (GAZIANTEP)THE WEST ARMENIAN CITY: GYOUMOUSHANE (GÜMÜŞHANE) – ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ – ԳՅՈՒՄՈՒՇԽԱՆԵ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: ГЮМУШХАНЕ (ГЮМУШАНЭ) – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: GJUMUSHANE (GÜMÜŞHANE) – DIE WESTARMENISCHE STADT: GIUMUSCHANE (GÜMÜŞHANE) — NYUGAT-ÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS: GJUMUSANE (GÜMÜŞHANE) — BATI ERMENISTANI BELDE: GİUMUSHANE (GÜMÜŞHANE)
THE WEST ARMENIAN CITY: ERZRUM –ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ - ԷՐԶՐՈՒՄ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: ЭРЗРУМ – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: ERZRUM – DIE WESTARMENISCHE STADT: ERZRUM — NYUGATÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS: ERZRUM — BATI ERMENISTANI BELDE: ERZRUM
THE WEST ARMENIAN CITY: CARS –ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ - ԿԱՐՍ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: KAPC – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: KARS – DIE WESTARMENISCHE STADT: KARß — NYUGATÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS: KARSZ — BATI ERMENISTANI BELDE: KARS
THE WEST ARMENIAN CITY: TRIPOLIS (TIREBOLU) – ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ - ՏՐԻՊՈԼԻՍ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: ТРИПОЛИС (ТИРEБOЛbУ) – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: TRIPOLIS (TIREBOLU) – DIE WESTARMENISCHE STADT: TRIPOLIS (TIREBOLU) — NYUGATÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS: TRIPOLISZ — BATI ERMENISTANI BELDE: TRIPOLIS (TIREBOLU)THE WEST ARMENIAN CITY: TRAPEZOUNT (TRABZON) – ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ - ՏՐԱԲԶՈՆ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: ТРАПЕЗУНТ (ТРАБЗOН) – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: TRAPEZUNT (TRABZON) – DIE WESTARMENISCHE STADT: TRAPEZUNT (TRABZON) — NYUGATÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS: TRABZON — BATI ERMENISTANI BELDE: TRABZONTHE WEST ARMENIAN CITY: HOPE ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ - ԽՈՓԱ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: ХОПA – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: CHOPA – DIE WESTARMENISCHE STADT: HOPA — NYUGATÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS: HOPA — BATI ERMENISTANI BELDE: HOPATHE WEST ARMENIAN CITY: BEETLEES (BAHESH) – ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ - ԲԻԹԼԻՍ (ԲԱՂԵՇ) – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: БИТЛИС (БАГЕШ) – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: BITLIS (BAŁESZ) – DIE WESTARMENISCHE STADT: BITLIS (BACHESCH) — NYUGATÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS: BITLISZ (BAHES) — BATI ERMENISTANI BELDE: BITLISTHE WEST ARMENIAN CITY: BABERD (BAYBURT) –ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ - ԲԱԲԵՐԴ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: БАБЭРД (БАЙБУРТ) – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: BABERD (BAYBURT) – DIE WESTARMENISCHE STADT: BABERD (BAYBURT) — NYUGATÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS: BABERD — BATI ERMENISTANI BELDE: BABERD (BAYBURT)


THE WEST ARMENIAN CITY: KERASON (GIRESUN) –ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ - ՔԷՐԱՍՈՆ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: КЭРАСОН (ГИРЭСУН) – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: KERASON (GIRESUN) – DIE WESTARMENISCHE STADT: KERASON (GIRESUN) — NYUGATÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS: KERASZON — BATI ERMENISTANI BELDE: KERASON (GIRESUN)THE WEST ARMENIAN CITY: ORDU –ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ - ՈՐԴՈՒ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: ОРДУ – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: ORDU – DIE WESTARMENISCHE STADT: ORDU — NYUGATÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS: ORDU — BATI ERMENISTANI BELDE: ORDU
THE WEST ARMENIAN CITY: URFA (EDESSA, SANLI URFA) –ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ - ԵԴԵՍԻԱ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: УРФА (ЭДЭССА, САНЛИ УРФА) – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: URFA (EDESSA, SANLI URFA) – DIE WESTARMENISCHE STADT: URFA (EDESSA, SANLI URFA) — NYUGATÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS: EDESSZA-URFA — BATI ERMENISTANI BELDE: EDESSA-URFA
THE WEST ARMENIAN CITY: URMIA (UROMIYEH, ORUMIYEH) –ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ - ՈՒՐՄԻԱ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: УРМЯ – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: URMIA (UROMIYEH, ORUMIYEH) – DIE WESTARMENISCHE STADT: URMIA (UROMIYEH, ORUMIYEH) — NYUGATÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS: URMIA — BATI ERMENISTANI BELDE: URMIA

THE WEST ARMENIAN CITY: VAN – ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ – ՎԱՆ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: ВАН – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: WAN – DIE WESTARMENISCHE STADT: WAN — NYUGATÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS: VAN — BATI ERMENISTANI BELDE: VAN


THE WEST ARMENIAN CITY: MARDIN – ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ – ՄԱՐԴԻՆ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: МАРДИН – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: MARDIN – DIE WESTARMENISCHE STADT: MARDIN — BATI ERMENISTANI BELDE: MARDIN

THE WEST ARMENIAN MOUNTAINS: TENDUREK – ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼԵՌՆԵՐ – ԹՈՆԴՈՒՐԵԿ – ГОРЫ В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: ТОНДУРЕК – GÓRY W ARMENII ZACHODNIEJ: TENDUREK – DIE WESTARMENISCHE BERG : TENDUREK — NYUGAT-ÖRMÉNYORSZÁGI HYEGYSÉG : TENDUREK — BATI ERMENISTANI DAĞLAR: TENDUREK


THE WEST ARMENIAN MOUNTAINS: NEMRUT – ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼԵՌՆԵՐ – ՆԵՄՐՈՒԹ – ГОРЫ В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: НЕМРУТ – GÓRY W ARMENII ZACHODNIEJ: NEMRUT – DIE WESTARMENISCHE BERG: NEMRUT — NYUAGT-ÖRMÉNYORSZÁGI HEGYSÉG : NEMRUT — BATI ERMENISTANI DAĞLAR: NEMRUTTHE WEST ARMENIAN MOUNTAINS: ARARAT – ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼԵՌՆԵՐ – ՄԱՍԻՍ – ГОРЫ В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: АРАРAТ – GÓRA W ARMENII ZACHODNIEJ: ARARAT – DIE WESTARMENISCHE BERG: ARARAT — NYUGATÖRMÉYNORSZÁGI HEGY: ARARÁT — BATI ERMENISTANI DAĞ: MASIS (ARARAT)THE WEST ARMENIAN LAKE: VAN –ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼՃԵՐ - ՎԱՆ – ОЗЕРО В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: BAH – JEZIORO W ARMENII ZACHODNIEJ: WAN – DIE WESTARMENISCHE SEE: WAN — NYUGAT-ÖRMÉNYORSZÁGI TÓ : VAN — BATI ERMENISTANI GÖL: VAN
THE WEST ARMENIAN ISLAND: AKHTAMAR –ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՂԶՒ - ԱՂԹԱՄԱՐ – ОСТРОВ В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: АХТАМАР – WYSPA W ARMENII ZACHODNIEJ: ACHATMAR – DIE WESTARMENISCHE INSEL: AKHTAMAR — NYUGATÖRMÉNYORSZÁGI SZIGET : AHTAMÁR — BATI ERMENISTANI ADACIK: AHTAMARTHE WEST ARMENIAN CITY: ATANA (ADANA) – ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ - ԱՏԱՆԱ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: АTАНА – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: ATANA (ADANA) – DIE WESTARMENISCHE STADT: ATANA — NYUGATÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS ATANA (ADANA) — BATI ERMENISTANI BELDE: ATANA (ADANA)


THE WEST ARMENIAN CITY: CESARYA (KAYSERİ) – ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ – ԿԵՍԱՐԻԱ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: КЭСАРЯ – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: KESARIA (CEZAREA, KAYSERİ) – DIE WESTARMENISCHE STADT: KESSARIA (KAYSERİ) — NYUGAT-ÖRMÉNY VÁROS KESZÁRJA (CESAREA, KAYSERİ) — BATI ERMENISTANI BELDE: KESARİA (KAYSERİ)

THE WEST ARMENIAN CITY: RIZE –ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ – ՌԻԶԵ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: РИЗЭ – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: RIZE – DIE WESTARMENISCHE STADT: RISE — NYUGAT-ÖRMÉNY VÁROS RIZE — BATI ERMENISTANI BELDE: RIZE

THE WEST ARMENIAN CITY: MUSH (MUŞ) –ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ – ՄԱԼԱԹԻԱ (ՄՈՒՇ) – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: МУШ – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: MUSZ (MUŞ) – DIE WESTARMENISCHE STADT: MUSCH (MUŞ) — NYUGATÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS MUS — BATI ERMENISTANI BELDE: MUŞTHE WEST ARMENIAN HEROICAL MUSHA DAGH – ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԵՐՈՍԱԿԱՆ ՄՈՒՇԱ ԴԱԳ – ГЕРОИЧЕСКИЙ ЗАПАДНО-АРМЯНСКИЙ МУША ДАГ – BOHATERSKIE ZACHODNIO-ORMIAŃSKIE MUSZA DAGH – DIE WESTARMENISCHE HELDEN MUSCHA DAG – A HŐSI NYUGATÖRMÉNY MUSA DAGH — KAHRAMANCA BATI ERMENİSTANI MUŞA DAĞ

THE WEST ARMENIAN CITY: ALEXANDRED (İSKENDERUN) – ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ – ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԵԴ – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: АЛЕКСАНДРЕД (ИСКЕНДЕРУН) – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: ALEKSANDRETTA (İSKENDERUN) – DIE WESTARMENISCHE STADT: ALEKSANDRED (İSKENDERUN) — NYUGAT-ÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS ALEKSZANDRED (İSKENDERUN) — BATI ERMENISTANI BELDE: ALEKSANDRED (İSKENDERUN)

THE WEST ARMENIAN CITY: MALATYA –ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔ – ՄԱԼԱԹԻԱ (ՄԵԼԻՏԻՆԵ) – ГОРОД В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИ: МАЛЯТИЯ – MIASTO W ARMENII ZACHODNIEJ: MALATYA – DIE WESTARMENISCHE STADT: MALATYA — NYUGAT-ÖRMÉNYORSZÁGI VÁROS MALATYA — BATI ERMENISTANI BELDE: MALATYA